חדר זיכרון
הועלו לאחרונה
חדר זיכרון
2018 יצחק דרקסלר ז"ל 2006 סרן זרחי צור ז"ל 1991 רב סמל גאלאל דוד ז"ל 1991 רב"ט בָּרוּךְ אָשֵר ז"ל 1990 סמ"ר אמוראי נתן ז"ל 1987 סמל סלמה דוד ז"ל 1985 רס"ר יוסף עזרא ז"ל 1983 טוראי ביטון דוד ז"ל 1980 סמל בורנשטיין ישראל ז"ל 1977 סרן קריסטל מנחם ז"ל 1977 אל"מ יפה עמיר ז"ל 1977 סא"ל יחדיו יאיר ז"ל 1975 סמל מזרחי יוסף ז"ל 1973 סמל סופר משה ז"ל 1973 סמ"ר גטמן אברהם ז"ל 1973 סמל גרידי אברהם ז"ל 1973 סמ"ר סטולוב יעקב ז"ל 1973 רב"ט דרורי יקותיאל ז"ל 1973 סגן גרנית מיכה ז"ל 1973 סמל נצחון שבתאי ז"ל 1973 רב"ט נובוסלסקי אהרון ז"ל 1973 רב"ט תנעמי זכריה ז"ל 1973 סגן בן-נתן אמנון ג"ל 1973 סרן מרנין פנחס ז"ל 1973 סגן נדל יעקב ז'ק ז"ל 1973 רב"ט ברק יוסף ז"ל 1973 רב"ט הולץ ישעיהו ז"ל 1973 סמ"ר זומר ארנון ז"ל 1973 סמל זיונץ זאב ז"ל 1973 סמל עזריה יוסף ז"ל 1973 סמ"ר פולק אברהם ז"ל 1973 סמל פורמן רודי ז"ל 1973 רב"ט פייקרש אבי יוסף ז"ל 1973 סרן חוצב (צ'צ'קי) חיים ז"ל 1973 סמל מנשה יוסף ז"ל 1973 רב"ט עזר רמי ז"ל 1973 רב"ט פבלו סקרבינסקיס ז"ל 1973 סמל הרמט יובל ז"ל 1973 סרן וקס משה ז"ל 1973 סמל עובדיה מצליח ז"ל 1973 רס"ן ורדי מנחם ז"ל 1973 רב"ט סעדד אליהו ז"ל 1973 רב"ט שרון איתן ז"ל 1973 סמל אפשטיין יהודה ז"ל 1973 טוראי אמויאל שמעון ז"ל 1973 רב"ט יערי אסף ז"ל 1973 סמ"ר רבינר דורון ז"ל 1973 סמ"ר ירקוני שמואל ז"ל 1973 סמל בדש אריה ז"ל 1973 רב טוראי רוזנטל גדעון ז"ל 1973 רב"ט אינדינג דב ז"ל 1973 סמל קפלן נתן ז"ל 1973 סמ"ר אסולין אליהו ז"ל 1973 רב"ט פלדמן אברהם ז"ל 1973 רב"ט ביטון יצחק ז"ל 1973 סמ"ר חן יוסף ז"ל 1973 סרן קוהל חגי ז"ל 1973 סמל אדלר ישראל אריה ז"ל 1973 סמל ימיני מרדכי ז"ל 1973 סרן קוקוי יעקב ז"ל 1973 רב"ט לוזון נתן ז"ל 1973 סמל רונן (דובובסקי) יהודה ז"ל 1973 רב"ט בירנבוים שריאל ז"ל 1973 סרן שגיא (שטרנברג) שלמה ז"ל 1973 רב"ט אילוז יעקב ז"ל 1973 סגן שוסטר משה ז"ל 1973 רב"ט מליק מיכאל יצחק ז"ל 1973 רב"ט מלק יעקב ז"ל 1973 סמל שחרור אמנון ז"ל 1973 רב סרן עמוס בן דוד ז"ל 1973 טוראי מזרחי דוד ז"ל 1973 סמל ביצ'אצ'י יצחק ז"ל 1973 רב"ט איזק משה יורם ז"ל 1973 סמל אליהו ( אלי) הארונוב ז"ל 1973 רס"ן רימון אמנון ז"ל 1973 סמל לוי שמואל ז"ל 1973 רב"ט לוי דוד ז"ל 1973 רב"ט מגורי (כהן) ציון ז"ל 1973 רב"ט הרב אורלן שמואל ז"ל 1973 טוראי רשף שלמה ז"ל 1972 רב"ט כהן (טופיקיאן) יעקב ז"ל 1972 סגן רפפורט אליאב ז"ל 1972 סגן שגיא עמיקם ז"ל 1972 רב"ט ציוני מנחם ז"ל 1969 סגן בן-יעקב רפאל ז"ל
הועלו לאחרונה

חדר זיכרון - חטיבת 679/434
סיפור מקומי

dfgdfgdfg